"Man er i gode hænder hos jer – jeg synes virkeligt I formår at styre det godt og professionelt, og jeg har prøvet mange konsulenter og kursusholdere" - Rasmus, FGU Øresund

Læring og trivsel skal bygge på sundhed

- hvad er alternativet?


Styrk elevernes forudsætninger gennem et bevidst sundhedslederskab i skoler og ungdomsuddannelser. Vær del af en lokal og national indsats, der løfter sundheden i krydsfeltet mellem læring og trivsel.


Hjælp eleverne til sunde liv med større trivsel,  flere og bedre læringsoplevelser.


Sådan skabes de bedste læringsmiljøer!


Få balance i KRAMS


Alt for mange børn og unge lider i dag under ubalancer i et eller flere af de fem KRAMS områder: 1. Kost, 2. Rygning, 3. Alkohol, 4. Motion og 5. Søvn. KRAMS er afgørende for fysisk og mental sundhed, og dermed for trivsel og læring. Det ved de færreste. En lav KRAMS bevidsthed påvirker vores kognitive og emotionelle kapacitet. Samtidig ændres vores sociale selvforståelse og mødet med andre kan sløres. Ubalancer i KRAMS fører til symptomer, mistrivsel og sidenhen sygdom. Det kan vi gøre noget ved.Sammen kan vi mere !


Vi gør bæredygtigt sundhedslederskab (BS) anerkendt og anvendt som fagligt indsatsområde i kommuner, skoler og uddannelsesinstitutioner, fordi sundhed fremmer den daglige læring og trivsel. Brobygningen mellem alle aktører: kommune, skole, forældre og elever er helt central for at lykkes. Lad os gå i dialog om mulighederne for en bedre KRAMS balance hos jer, samtidig med at I udvikler læringsmiljøet med fokus på øge de fem elementer til trivsel

PERMA: Positive emotioner, Engagement, Relationer, Mening samt At mestre. 

Lad os give eleverne de bedste forudsætninger for

øget trivsel og læring i et langt sundt liv. 


CASES

FGU Øresund

 

FGU Øresund blev Danmarks første ungdoms-uddannelse, der fik bæredygtig sundhedsledelse implementeret og skabt et nyt samtalerum med unge mennesker, hvor ejerskabet og ansvaret blomstrer frem.

 

Udfordringen

Flere unge mennesker er udfordrede i at møde til tiden og deltage aktivt i timerne, selvom de faglige kræfter er stærke.

 

Løsningen

Alle ansatte og skolens ledelse gennemgik et uddannelsesforløb og fik skabt et solidt fundament for udviklingen af sundhed og trivsel på FGU Øresund for både elever og ansatte.

 

Kunden siger

"Man er i gode hænder hos jer – jeg synes virkelig at I formår at styre det godt og professionelt, og jeg har prøvet mange konsulenter og kursusholdere. Så stor ros til jer og jeg synes også indholdet har været godt."

 

Rektor Tommy Widriksen

Specialisterne


”Hos Specialisterne arbejder vi med neurodivergente mennesker.


Udfordringen

De kan ofte have udfordringer med selvregulering ift. at skabe de rigtige rammer for trivsel.


Løsningen

Derfor har vi, med fantastisk hjælp fra Rikke og Nanna, fået uddannet 8 ledere og medarbejdere i det bæredygtige sundhedslederskab. Det betyder, at vi nu har et fælles sprog omkring alle de initiativer, vi sætter i søen. Hver gang spørger vi os selv: Er det i tråd med vores udmøntning af KRAMS?


Resultatet

Det har gjort det markant nemmere for os at skabe og vedligeholde en skole og en konsulentvirksomhed, hvor fysisk og mental trivsel går hånd i hånd med faglig og økonomiske udvikling.”

Carsten Lassen, CEO Specialisterne


Vi starter med en screening af KRAMS for at vurdere behovet og det konkrete indhold i et forløb. Vi hjælper med at formulere mål, udarbejde plan, og uddanne udvalgte personer til at løfte opgaven i hverdagen.

Efter screening, mål og plan, introduceres til bæredygtig sundhedsledelse for ledelse, bestyrelse, forældre, lærere, pædagoger og elever, så alle oplever ejerskab og lederskab for adfærd og daglige vaner 

Forløbet følges tæt med konkrete sprints på fire uger, så effekten opleves hos alle deltagere. Der gives samtidig støtte til den videre proces i at fortsætte det gode arbejde.og de (nye) gode vaner i læringsmiljøet, så PERMA øges.. 

Vores fælles ansvar


Det kollektive ansvar og engagement for bæredygtig sundhed på tværs af professioner, aldre og kulturer rækker langt ind i læringsrummet, ud i familierne og i samfundet, videre til de kommende generationer. Derfor er samskabelse i det tværprofessionelle arbejde afsættet,

der hjælper børn, unge og voksne til at leve bevidste sunde liv.